Anime 1928-1950
Title Eng.Titles Year Length Dir/Anim
Tairiki Taro no Mucha Shugyo Mighty Taro's Reckless Training 1928
Nihon-ichi Momotaro Momotaro the Undefeated 1928
Issun-boshi no Shusse The Tiny One Makes It Big 1929
Kuro Nyago The Black Cat 1929 3
Kobu-tori The Stolen Lump 1929
Taro-san no Kisha Taro’s Toy Train 1929
Komori The Bat 1929
Saru Masamune The Monkey Masamune /The Monkey Sword Masamune 1930 8 Yasuji Murata
Mura Matsuri The Village Festival/ Harvest Festival 1930 3 Noburo Ofuji
Song of Spring 1931 4 Noburo Ofuji
Urashima Taro Taro Urashima 1931
Oira no Yakyu Our Baseball Match 1931 9
Kokka Kimigayo The National Anthem Kimigayo 1931
Dobutsu Sumo Taikai Animal Sumo 1931
Sora no Momotaro Momotaro's Sky Adventure 1931 Yasuji Murata
Cho no Sainan The Unlucky Butterfly 1931
Nezumi no Rusuban Home Alone Mice 1931 Ikuo Oishi
Haru no Uta Spring Song 1931 Noburo Ofuji
Chameko’s Day 1931 7 Kiyoji Nishikura
Umi no Momotaro

Momotaro's Underwater Adventure

1932 Yasuji Murata
Oatari Sora no Entaku The Plane Cabby's Lucky Day 1932 Teizo Kato
Dankichi-jima no Olympic Taikai

Olympic Games on Dankichi Island

1932
Dobutsu-mura no Sports Day Sports Day at Animal Village 1932 Yasuji Murata
Sanko to Tako: Hyakuman-ryo Chinsodo Sanko and the Octopus: A Fight Over a Fortune 1933 Yasuji Murata
Hibari no Yadogae The Larks' Moving Day 1933 Yasuji Murata
Shojoji no Tanuki-bayashi

Belly Drum Dance at Shojoji Temple

Ikuo Oishi
Norakuro Nitohei: Kyoren no Maki/ Enshu no Maki Private 2nd Class Norakuro 1933 Yasuji Murata
Norakuro Gocho Corporal Norakuro 1934 Yasuji Murata
Dekobo no Jidosha Ryoko Dekobo the Big Head's Road Trip
Osaru no Sankichi: Totsugekitai Sankichi the Monkey: The Storm Troopers 1934 Mitsuyo Seo
Tengu Taiji

Hyoei and Heibei's Tengu Hunt

1934 Noburo Ofuji
Issun-boshi: Chibisuke Monogatari Tiny Chibisuke's Big Adventure 1935 Mitsuyo Seo
Umi no Mizu wa Naze Karai Why is the Sea Water Salty? 1935 Yasuji Murata
Ta-chan no Kaitei Ryoko Ta-chan's Underwater Adventure 1935 Kenzo Masaoka
Ninjutsu Hinotama Kozo: Edo no Maki Ninja Fireball in Edo 1935 Yoshi Tanaka
Shojoji no Tanuki-bayashi Ban

Danemon

Danemon's Monster Hunt at Shojoji / Danemon Ban—The Monster Exterminator 1935 10 Yoshitaro Kataoka
Danemon Ban—The Monster Exterminator 1935 10 Yoshitaro Kataoka
Hinomaru Hatanosuke: Bakemono-Yashiki no Maki

Hatanosuke and the Haunted House

(Kikuo Nakajima )
Hinomaru Hatanosuke: Inazuma-gumi Tobatsu no Maki Hatanosuke Takes Down the Inazuma Gang (Kikuo Nakajima )
Izakaya no Ichiya Over a Drink 1936 Yasuji Murata
Chinkoroheibei and the Treasure Box 1936 9 Noburo Ofuji
Osaru no Kantai The Monkey Fleet 1936 Manzo Miyashita
Ohisama to Kaeru The Sun and the Frogs 1936 Manzo Miyashita
Suzume no Oyado The Sparrows' Lodge 1936 Kenzo Masaoka
Furudera no Obake-sodo Taro's Monster Hunt 1936 5
Hinomaru Taro: Musha Shugyo no Maki Taro's Early Training Days 1936 Hiromasa Suzuki
Mabo no Daikyoso Mabo's Big Race 1936
Mabo no Kinoshita Tokichiro Mabo as Tokichiro Kinoshita 1938
Oyoge ya Oyoge Swim, Monkey, Swim! 1939 Ikuo Oishi
Benkei and Ushiwaka 1939 14 Kenzo Masaoka
Kangaroo no Tanjobi Baby Kangaroo's Birthday Surprise 1940
Osaru no Sankichi: Bokusen Sankichi the Monkey: The Air Combat 1942 Yoshitaro Kataoka
Momotaro’s Sea Eagle 1942 37 Mitsuyo Seo
Kuma ni Kuwarenu Otoko The Bear Dodger 1948 Noburo Ofuji
Gulliver Funtoki Gulliver's Great Activities 1950 Tokio Kuroda
Dobutsu-mura no Daisodo The Animal Village in Trouble Sanae Yamamoto
Boken Dankichi: Hyoryu no Maki Dankichi on a Tropical Island
Norakuro Shoi: Nichiyobi no Kaijiken

2nd Lieutenant Norakuro Sunday Magic

Kaitei no Bokun The Underwater Tyrant
Ahiru no Otegara The Duckling Saves the Day